Danske designere – Finn Juhl/Arne Jacobsen. Pr. stk. 75.-