Lærebog for hærens menige/Feltinstruktion – Begge for 75.-