Rudolf Hess, flugten fra Føreren – Roy Nesbit. 50.-