Avis, egn og folk (Holbæk historie) – Helge Larsen. 50.-