Flow, den strømmende kraft – Charlene Belitz/Meg Lundstrom. 75.-