Steen Steensen Blicher, sommerreise i Sverrig Aar 1836 og Svithiod. 100.-