Ryd forsiden – Henning Olsson/Henrik Poulsen. 50.-