Magi, fra shamanisme til tekno-magi – Nevil Drury. 100.-