Som Århus morede sig/Fra det glade Århus – Bernhardt Jensen. Begge for 150.-