Uniformsknapper i den danske hær – Karsten Skjold Petersen. 75.-