Lykkelige Kristoffer (Ny og ulæst) – Martin A. Hansen. 75.-