Gamle apotekerkrukker (Nye/ulæste)- Kurt Bærentsen. 100.-