Skibet fra Helvede – Jesper Clemmensen/Thomas Albrektsen. 150.-