Admiralen, Kongen og Kaptajnen – Aldo Eggers-Lura. 100.-