Englene og al deres væsen – Jørgen V. Hansen. 75.-