Breve fra H.C.Andersen (1000 sider) – Red. C.St.A. Bille/Nicolaj Bøgh. 75.-