Vor fantastiske hjerne – Espen Dietrichs/Leif Gjerstad. 50.-