Dansk Barokdigtning 1600-1750 I+II. Red. Erik Sønderholm. 150.-