Fra krigsbarn til folkevalgt – Birthe Rønn Hornbech. 30.-