Slut med hovedpine og rygsmerter – Ole Larsen. 60.-