Musikterapi, når ord ikke slår til – Lars O.Bonde/Inge N.Pedersen/Tony Wigram. 160.-