Landskabet som verdensbillede – Jacob Wamberg. 125.-