Gamle mestertegninger fra Sophus Larpents samling – Bodil Sørensen. 175.-