Helt-ikke stykvis og delt – Jan Kåre Hummelvoll. 75.-