Fra sengehalm til silkelagen – Holger Rasmussen. 30.-