Fra Lensmand til Borgmester – Søren Wolstrup. 50.-