Fra menneske til supermenneske – R.C.W.Ettinger. 50.-